powszechności

Encyklopedia PWN

Lepeletier
[löpeltjẹ],
Le Peletier, Louis Michel de Saint-Fargeau, ur. 2 V 1760, Paryż, zm. 20 I 1793, tamże
polityk fr.;
powszechnie dostępna norma przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub (dopiero od 1997) Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), a także norma telekomunikacyjna (oznaczana ETS) przyjęta przez ETSI (do 1997).
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Wymowa(UNESCO Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana ONZ, zał. 1946, z siedzibą w Paryżu;
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia