powszechności

Encyklopedia PWN

uniwersalizm
[łac. universalis ‘powszechny’],
filoz.:
określenie europejskiej rewolucji 1848–49.
symboliczne znaczenie przypisywane niektórym zwierzętom w wielu religiach i kulturach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia