powstaniu

Encyklopedia PWN

organizacja twórcza, powstała 1945 jako kontynuacja przedwojennego Stow. Kompozytorów Pol., zrzeszająca pol. kompozytorów i, w odrębnej sekcji, muzykologów, skupionych w 8 oddziałach terenowych w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu;
organizacja młodzieżowa, utworzona 1957 w Warszawie w wyniku połączenia Rewolucyjnego Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej, powstałych w okresie rozpadu ZMP;
Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej (ZMW RP), od 1944 pod nazwą Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”,
pol. organizacja młodzieżowa, zał. 1928 przez działaczy Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej (CZMW),
organizacja kult.-oświat. i ubezpieczeniowa Polonii kanad., działająca na terenie prow. Ontario, powstała 1929 w wyniku rozłamu w Związku Polaków w Kanadzie
Związek Niemieckich Akademii Nauk, Union der deutschen Akademien der Wissenschaften,
konfederacja 7 niem. akademii nauk z siedzibami w: Berlinie, Düsseldorfie, Getyndze, Heidelbergu, Lipsku, Moguncji i Monachium;
organizacja pisarzy pol., zał. 1945 w Londynie;
niezależna organizacja społ., powstała 1989 z przekształcenia Stow. Społ.-Kult. Polaków na Litwie, które funkcjonowało przy Litew. Funduszu Kultury;
organizacja polonijna, zał. 1989 w Rydze;
organizacja społeczna, powstała 1991 z przekształcenia Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego (zał. 1988);
największa organizacja Polonii kanadyjskiej, zał. w 1924, z siedzibą w Toronto;
organizacja polonijna, powstała 1950 w Niemczech, w wyniku rozłamu w reaktywowanym po wojnie ZPwN na tle stosunku do PRL; siedziba w Hamburgu, następnie Bochum, Recklinghausen;
powstał 1954 z inicjatywy m.in. Z. Szulca, do 1980 działał pod nazwą Stow. Pol. Artystów Lutników
centralna organizacja polonijna, zał. 1922, z siedzibą w Berlinie;
Związek Sokołów Polskich w Ameryce, ang. Polish Falcons’ Alliance of America,
stowarzyszenie gimnastyczne i społ.-wychowawcze, powstałe 1887; od 1894 pod nazwą Związek Sokołów Pol. w Ameryce, od 1925 — Sokolstwo Pol. w Ameryce, z siedzibą w Chicago (do 1901 i 1905–12), South Bend w Indianie (1901–05), Nowym Jorku (1909–12) i Pittsburghu w Pensylwanii (od 1912);
Związek Spartakusa, niem. Spartakusbund,
początkowo ugrupowanie lewicowych socjaldemokratów niemieckich skupionych wokół pisma „Die Internationale”;
związek rewizyjny spółdzielczości, utworzony XI 1934, działalność rozpoczął I 1935;
organizacja skupiająca żołnierzy pol. służących w armii ros., powstała III 1917.
polska centrala związków zawodowych;

Słownik języka polskiego PWN

powstanie «zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności»
• powstaniowy, powstańczy • powstaniec
powstań «komenda wojskowa nakazująca przybrać postawę stojącą»
powstaćpowstawać
1. «zacząć istnieć w przestrzeni, w czasie, w rzeczywistości lub w czyjejś świadomości»
2. «wystąpić zbrojnie przeciwko komuś»
3. «sprzeciwić się komuś lub czemuś»
4. «zmienić pozycję na stojącą»
5. powstawać «o wielu osobach: obudzić się i wstać z łóżka; też: wstać z jakiegoś miejsca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia