powstaniu

Encyklopedia PWN

Zyrjanowsk, Zyrânovsk, ros. Zyrjanowsk, Zyrjanovsk,
m. w Kazachstanie, w obwodzie wschodniokazachstańskim, w Ałtaju Kruszcowym, nad Berjozowką (dorzecze Irtyszu).
termin, którym w średniowieczu określano w Polsce i na Rusi grunty tworzące gospodarstwo rolne — pola uprawne oraz przynależące do nich łąki, pastwiska i lasy;
źródło Q
[od niem. Quelle ‘źródło’],
zw. też Logienquelle, Spruchquelle, ang. Sayings Source, Q-Source,
nazwa hipotetycznego zbioru logiów (wypowiedzi; logion) Jezusa, z którego mogli korzystać autorzy Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza;
księstwo w północno-zachodniej części Śląska, ze stolicą w Żaganiu;
miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, na Równinie Świdnickiej.
w. w woj. małopol., w pow. nowosądeckim (gmina Muszyna), w Beskidzie Sądeckim, na wys. 450 m, nad Popradem, przy granicy ze Słowacją;
żeglarstwo deskowe, windsurfing Wymowa,
rodzaj żeglarstwa wodnego uprawiany na deskach z żaglem (windsurferach), także na deskach napędzanych paralotnią; forma rekreacji ruchowej i sport wyczynowy.
Żelazna Brama, Żelazne Wrota, rum. Porţile de Fier, serb. Železna Vrata, Djerdapska klisura, Djerdap,
przełomowa dolina Dunaju między G. Banackimi (Karpaty Południowe) a G. Wschodnioserbskimi (Bałkany), na granicy rumuńsko-serbskiej;
Żeleznogorsk, Żeleznogọrsk,
m. w Rosji, w obwodzie kurskim, na zachodnim skraju Wyż. Środkoworosyjskiej; ośrodek adm. rejonu.
Żezkazgan, kazachskie Žezķazġan, ros. Żezkazgan, Žezkazgan, dawniej w nazewnictwie pol. Dżezkazgan,
m. obwodowe w środkowej części Kazachstanu, nad Zbiornikiem Kenggirskim na rz. Karakenggir (dopływ Sarysu).
Żmerynka, Zhmerynka,
m. na Ukrainie, w obwodzie winnickim, na Wyż. Podolskiej, na południowy zachód od Winnicy.
Żmudź, litew. Žemaitija
[litew. žemas ‘niski’],
historyczna kraina litewska;
żółwie, Testudines (Chelonia),
rząd gadów, który przetrwał od triasu w prawie nie zmienionej postaci;
żuz
[kazas. ‘część’],
orda,
u Kazachów związek plemienny;
teatr tworzony przez Żydów w języku hebrajskim i jidysz, jako forma kultury świeckiej.
geol. wypełnienie szczeliny skalnej przez zakrzepłą magmę lub skupienie minerałów;
żyroskop laserowy, giroskop laserowy,
rodzaj żyroskopu opt.;
żyroskop optyczny, giroskop optyczny,
fiz. urządzenie opt. reagujące na kątowe zmiany położenia, wykorzystujące zjawisko zmiany częst. poruszającej się fali świetlnej (Dopplera zjawisko);
żyto, Secale,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
żywice powstałe w dawnych epokach geol.; → żywice naturalne.

Słownik języka polskiego PWN

powstanie «zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności»
• powstaniowy, powstańczy • powstaniec
powstań «komenda wojskowa nakazująca przybrać postawę stojącą»
powstaćpowstawać
1. «zacząć istnieć w przestrzeni, w czasie, w rzeczywistości lub w czyjejś świadomości»
2. «wystąpić zbrojnie przeciwko komuś»
3. «sprzeciwić się komuś lub czemuś»
4. «zmienić pozycję na stojącą»
5. powstawać «o wielu osobach: obudzić się i wstać z łóżka; też: wstać z jakiegoś miejsca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia