powstaniu

Encyklopedia PWN

Zachodnioukraińska Republika Ludowa (ZURL), Zachidno-Ukrajinśka Narodna Respublika,
państwo ukr. powstałe 1 XI 1918 w Galicji Wschodniej, powołane do życia przez Ukr. Radę Nar., utworzoną 18 X 1918;
zachowanie, zachowanie się,
psychol. jedno z podstawowych pojęć psychologii; w najszerszym znaczeniu — każda dająca się obserwować reakcja na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmu żywego do środowiska.
Zadkine
[zadkịn]
Ossip, Osip Zadkin Wymowa, ur. 14 VII 1890, Witebsk, zm. 25 XI 1967, Paryż,
fr. rzeźbiarz, rysownik i grafik, pochodzenia białoruskiego;
okręg przem. obejmujący północno-zachodnią część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w trójkącie Gliwice–Tarnowskie Góry–Mysłowice
Zagłębie Staropolskie, Staropolski Okręg Przemysłowy,
okręg przemysłowy w rejonie Gór Świętokrzyskich, najstarszy i największy okręg górniczo-hutniczy i obróbki metali na ziemiach polskich.
Zagórski Jerzy, ur. 3 XII 1907, Kijów, zm. 5 VIII 1984, Warszawa,
poeta;
zakat, zaka, zakāt,
w islamie jałmużna, jeden z pięciu obowiązków (filarów wiary) muzułmanina;
Załuski Zbigniew, ur. 31 VII 1926, Kiwerce k. Łucka, zm. 5 III 1978, Warszawa,
publicysta, pułkownik;
Zamiatin Jewgienij I., ur. 1 II 1884, Lebiediań (gubernia tambowska), zm. 10 III 1937, Paryż,
ros. prozaik, dramaturg, krytyk lit., z zawodu inżynier budowy okrętów.
miasto w województwie lubelskim, pow. grodzki, w Padole Zamojskim, nad Łabuńką (prawy dopływ Wieprza); siedziba pow. zamojskiego.
zapora, pot. tama,
betonowa lub ziemna budowla piętrząca z upustami, dzięki której powstaje sztuczny zbiornik wodny.
Zaporoże, Zaporiżżia, Zaporizhzhia, do 1921 Aleksandrowsk,
m. obwodowe na Ukrainie, nad dolnym Dnieprem, pomiędzy Zbiornikiem Dnieprzańskim a Zbiornikiem Kachowskim.
Zarafshon, Zerawszan,
m. w północno-wschodniej części Uzbekistanu, w wilajecie nawojskim, na pustyni Kyzył-kum, w górach Tomditov.
zaratusztrianizm, zoroastryzm,
religia irańska powstała prawdopodobnie w wyniku reformy starych plemiennych kultów irańskich przez Zaratusztrę;
Zarieczny, Zariecznyj, dawniej Penza-19,
m. w Rosji (obw penzeński);
zarodek, embrion,
zool. powstały w wyniku zapłodnienia lub partenogenezy organizm zwierzęcy na pierwszym etapie cyklu rozwojowego;
zarośnięcie, atrezja, obliteracja,
med. patologiczne zamknięcie i spowodowana tym niedrożność naturalnego przewodu (jelita, pochwy, odbytu, przewodów żółciowych);
archeol. kultura rozwijająca się na obszarach północnej Ukrainy i południowej Białorusi od III w. p.n.e. do II w. n.e.;
Zarudny Iwan P., data ur. nieznana, zm. 1727, Moskwa,
ros. architekt, dekorator; prekursor europeizacji architektury rosyjskiej;
zasada wprowadzona do kosmologii w latach 60. XX w. przez amer. fizyka R.H. Dicke’a, potem rozwinięta gł. przez: B. Cartera, H. Everetta, B.S. De Vitta, J.A. Wheelera;

Słownik języka polskiego PWN

powstanie «zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności»
• powstaniowy, powstańczy • powstaniec
powstań «komenda wojskowa nakazująca przybrać postawę stojącą»
powstaćpowstawać
1. «zacząć istnieć w przestrzeni, w czasie, w rzeczywistości lub w czyjejś świadomości»
2. «wystąpić zbrojnie przeciwko komuś»
3. «sprzeciwić się komuś lub czemuś»
4. «zmienić pozycję na stojącą»
5. powstawać «o wielu osobach: obudzić się i wstać z łóżka; też: wstać z jakiegoś miejsca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia