powstaniu

Encyklopedia PWN

ekon. twory organiczne (rośliny, zwierzęta, ekosystemy) i nieorganiczne (atmosfera, wody, minerały), wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji;
geol. rozległe jezioro powstałe na przedpolu lądolodu z powodu zatamowania przez lądolód wód rzecznych oraz wód pochodzących z topniejącego lodu;
miejscowość w Czechach, w dolinie Wełtawy, w pobliżu Pragi.
geol. zapadnięcie się stropu jaskini;
martwica ograniczonego obszaru płuca, spowodowana przez niedrożność tętnicy zaopatrującej ten obszar
med. zespół objawów klinicznych będących następstwem nagle powstałej martwicy części mięśnia sercowego, spowodowanej przerwaniem dopływu krwi do tej części serca przez odpowiednio długi czas;
miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, na skraju Wyżyny Sandomierskiej, na lewym brzegu Wisły.
Zaza
[sạsa],
Presa Zaza,
największe sztuczne jez. na Kubie, w środkowej części wyspy, na południowy wschód od m. Sancti Spíritus;
miasto w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, na zachodnim skraju Bruzdy Zbąszyńskiej.
Zdort Wiesław, ur. 27 IV 1931, Warszawa, zm. 15 I 2019, tamże,
operator filmowy;
m. powiatowe w województwie łódzkim, na Wysoczyźnie Łaskiej, nad Pichną (prawy dopływ Warty).
Zeligson, Seligson, Adolf, ur. 1867, Warszawa, zm. 10 VI 1919, tamże,
architekt;
zen
[dzen] Wymowa,
zen-shū,
japońska nazwa buddyjskiej szkoły chan, która powstała w Chinach i rozpowszechniła się w Japonii;
japońskie malarstwo kręgu sekty zen;
Zerbst
[crpst],
m. w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, na północny zachód od m. Dessau.
Zeus, Dzeus, gr. Zeús,
mit. gr. najwyższe bóstwo greckiego panteonu, uosobienie suwerennej władzy;
zgniłe miasteczka, ang. rotten boroughs,
hist. miasteczka angielskie, podupadłe, ale mimo to będące (do XIX w.) okręgami wyborczymi do Izby Gmin;
zgrzewanie oporowe punktowe z uprzednim wytłoczeniem garbów w miejscach, gdzie mają powstać zgrzeiny;
Zhangjiakou, Czangciakou Wymowa, dawniej Kałgan,
m. w północnych Chinach, w prow. Hebei, na północny zachód od Pekinu.
skała metamorficzna powstała wskutek metamorfizmu regionalnego bazaltów lub ich tufów oraz gabr i diabazów;

Słownik języka polskiego PWN

powstanie «zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności»
• powstaniowy, powstańczy • powstaniec
powstań «komenda wojskowa nakazująca przybrać postawę stojącą»
powstaćpowstawać
1. «zacząć istnieć w przestrzeni, w czasie, w rzeczywistości lub w czyjejś świadomości»
2. «wystąpić zbrojnie przeciwko komuś»
3. «sprzeciwić się komuś lub czemuś»
4. «zmienić pozycję na stojącą»
5. powstawać «o wielu osobach: obudzić się i wstać z łóżka; też: wstać z jakiegoś miejsca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia