powstaniu

Encyklopedia PWN

dzielnica w środkowej części lewobrzeżnej Warszawy;
miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, na wyspie Wolin, nad Dziwną i Zalewem Szczecińskim.
Wolna Francja 1940–44, fr. France libre, od 1942 pod nazwą Francja Walcząca, fr. France combattante,
francuskiej siły polityczmej i społecznej, które 1940 nie uznały kapitulacji Francji i postanowiły kontynuować walkę z Niemcami.
organizacje związków zawodowych niezależnych od wpływów PZPR i władz państw., tworzone od 1978, gł. przez czł. KOR i ROPCiO.
Wolnościowa Partia Austrii, niem. Freiheitliche Partei Βsterreichs (FPΒ),
austr. partia polit., zał. 1956;
wolontariat
[łac. voluntarius ‘dobrowolny’, ‘chętny’],
nieodpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób, społeczności czy organizacji;
Wołgodońsk, Wołgodọnsk,
m. w Rosji, w obwodzie rostowskim, 190 km na wschód od Rostowa n. Donem, na l. brzegu Zbiornika Cymlańskiego na Donie, k. zapory Cymlańskiej Elektrowni Wodnej.
Wołokołamsk, Wołokołạmsk,
m. w Rosji, w obwodzie moskiewskim, na stokach Wyż. Smoleńsko-Moskiewskiej, na l. brzegu Gorodenki, w pobliżu jej ujścia do Łamy (dorzecze Wołgi), 119 km na północny zachód od Moskwy;
m. powiatowe w województwie mazowieckim, na Równinie Wołomińskiej, we wschodniej części aglomeracji warszawskiej.
Wołżski, Wọłżskij,
m. w Rosji, w obwodzie wołgogradzkim, na l. brzegu Wołgi, na początku Achtuby (l. ramię dolnej Wołgi),
Woodward
[uụduərd]
Bob (Robert), ur. 26 III 1946, Geneva (stan Illinois),
amer. dziennikarz, reporter, pisarz;
Wordsworth
[uə̣:rdzuərŧ]
William Wymowa, ur. 7 IV 1770, Cockermouth (hrab. Cumberland), zm. 23 IV 1850, Grasmere
; poeta ang.; przedstawiciel pierwszego pokolenia romantyków.
workowce, Ascomycota,
najliczniejsza gromada grzybów;
Workuta, Workutạ,
m. w Federacji Ros., w Rep. Komi, 160 km na północ od koła podbiegunowego północnego, nad Workutą (dorzecze Peczory).
Woroneż, Worọnież,
m. w Federacji Ros., na Niz. Ocko-Dońskiej, nad rz. Woroneż, w pobliżu jej ujścia do Donu; stolica obwodu woroneskiego.
Woskreseńsk, Woskriesiẹnsk,
m. w Rosji, w obwodzie moskiewskim, na skraju Niz. Mieszczorskiej, na l. brzegu Moskwy (dopływ Oki), na południowy wschód od Moskwy; ośrodek adm. rejonu.
dziedziczna wielka własność ziemska w średniow. Rusi, potem w W. Księstwie Litew. i W. Księstwie Moskiewskim;
w. w woj. mazowieckim, w pow. warsz. zachodnim (gmina Lesznowola), na zachodnim skraju Równiny Warszawskiej, w południowo-zachodniej części aglomeracji warsz., przy drodze Warszawa–Kraków;
Wroczyński Jan, ur. 1882 lub 1883, zm. 13 II 1903, Kraków,
poeta;

Słownik języka polskiego PWN

powstanie «zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności»
• powstaniowy, powstańczy • powstaniec
powstań «komenda wojskowa nakazująca przybrać postawę stojącą»
powstaćpowstawać
1. «zacząć istnieć w przestrzeni, w czasie, w rzeczywistości lub w czyjejś świadomości»
2. «wystąpić zbrojnie przeciwko komuś»
3. «sprzeciwić się komuś lub czemuś»
4. «zmienić pozycję na stojącą»
5. powstawać «o wielu osobach: obudzić się i wstać z łóżka; też: wstać z jakiegoś miejsca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia