powstaniu

Encyklopedia PWN

miner. obce twory tkwiące w minerałach;
Wrota Chałubińskiego, słowac. Chałubinského brána, Chałubinského vráta, dawniej Zawracik,
wąska przełęcz w gł. grani Tatr Wysokich na granicy ze Słowacją, między Głaźną Czubą (masyw Szpiglasowego Wierchu) a Kopą nad Wrotami;
med. trudno gojący się ubytek w tkance zmienionej chorobowo sięgający poza nabłonek, rozwijający się w głąb tkanki;
archeol. wczesnoneolityczna kultura powstała ok. 4500 p.n.e. na terenie wschodniej Słowacji, północno-wschodnich Węgier i północno-zachodniej Rumunii pod wpływem kultury Körös;
koncern górniczo-hutniczy, utworzony 1929 przez Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura, Spółka Akcyjna Górniczo-Hutnicza oraz Katowicką SA dla Górnictwa i Hutnictwa (spółki zachowały odrębność prawną), kontrolowanymi przez amerykańsko-niemiecki holding Consolidated Silesian Steel Corporation;
Wspólnota Taizé
[w. tezẹ:],
ekumeniczna wspólnota zakonna, założona 1944 w Taizé koło Cluny (Francja) przez pastora ewangelicko-reformowanego R. Schutza (Brata Rogera);
prawo grunty (pastwiska lub lasy) stanowiące wspólną własność (także będące w użytkowaniu lub posiadaniu) wszystkich lub części mieszkańców (posiadaczy gospodarstw rolnych) z jednej lub kilku wsi;
Współpraca Ekonomiczna Państw Morza Czarnego, Czarnomorska Współpraca Gospodarcza, ang. Black Sea Economic Co-operation (BSEC),
regionalna organizacja międzynarodowa;
m. w środkowych Chinach, na Niz. Cianghańskiej, u ujścia rz. Han Shui do Jangcy;
Wuld Dadda Muchtar, Moktar Ould Daddah, Muhtār Wuld Dadda, ur. 25 XII 1924, Boutilimit, zm. 15 X 2003, Paryż,
polityk mauretański;
Wwiedienski Aleksandr I., ur. 6 XII 1904, Petersburg, zm. 30 XII 1941,
ros. poeta i dramatopisarz;
kategoria uprzywilejowanej ludności wiejskiej, powstała w rezultacie uchwały sejmowej 1578 o utworzeniu piechoty wybranieckiej;
typ wybrzeża morskiego charakteryzujący się występowaniem licznych fiordów;
geol. wybrzeże z licznymi zatokami i półwyspami powstałymi wskutek zalania przez morze dolin między równoległymi grzbietami górskimi, poprzecznymi do ogólnego przebiegu linii brzegowej;
część procesu wychowania, przygotowanie człowieka do uczestniczenia w kulturze fizycznej;
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna (WSiP),
wydawnictwo utworzone 1974 w Warszawie;
wydawnictwo powstałe 2001 w Warszawie,
w filozofii zdolność do tworzenia i przywoływania wyobrażeń;
Wypędzonych Związek, Bund der Vertriebenen-Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbände (BdV)
zrzeszenie społ.-polit. ziomkostw w RFN
górn. pusta przestrzeń w kopalni powstała po przeprowadzeniu procesu wybierania kopaliny;

Słownik języka polskiego PWN

powstanie «zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności»
• powstaniowy, powstańczy • powstaniec
powstań «komenda wojskowa nakazująca przybrać postawę stojącą»
powstaćpowstawać
1. «zacząć istnieć w przestrzeni, w czasie, w rzeczywistości lub w czyjejś świadomości»
2. «wystąpić zbrojnie przeciwko komuś»
3. «sprzeciwić się komuś lub czemuś»
4. «zmienić pozycję na stojącą»
5. powstawać «o wielu osobach: obudzić się i wstać z łóżka; też: wstać z jakiegoś miejsca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia