powstaniu

Encyklopedia PWN

zbrojne wystąpienie mieszkańców Pragi przeciw Niemcom 5–8 V 1945;
wystąpienia przeciw władzy bryt. w Indiach 1857–59,
zbrojne wystąpienie chłopów w ekonomii szawelskiej, → szawelski bunt 1769.
wystąpienie tkaczy rękodzielników w Bielawie i Pieszycach na Dolnym Śląsku, spowodowane gwałtownym obniżeniem płac, bezrobociem, drożyzną i klęską głodu w wyniku kryzysu gosp.
w czasie okupacji niemieckiej opór zbrojny Żydów zamkniętych w dzielnicy żydowskiej w Warszawie przeciw ostatecznej likwidacji getta, podjętej przez Niemców 19 IV 1943;
powstanie węgierskie 1956, rewolucja węgierska 1956,
próba obalenia ustroju komunistycznego na Węgrzech.
zbrojne wystąpienia Kozaków na Ukrainie, wywołane ograniczaniem ich swobód, zmniejszaniem rejestru kozackiego (kozacy rejestrowi) i zakazem samowolnych wypraw nad Morze Czarne, zakłócających stosunki polsko-tureckie;
walki kierowane przez KPCh o wyzwolenie Szanghaju spod władzy gen. Sun Chunfana;
powstanie Kozaków i chłopów w Rosji 1773–75, pod wodzą J. Pugaczowa;
Wojskowa Służba Ochrony Powstania (WSOP), do 1943 pod nazwą Służba Ochrony Powstania,
konspiracyjna służba utworzona VII 1941 w ZWZ-AK w ramach przygotowań do przyszłego powstania powszechnego;
powstanie ludu Aszantów przeciwko Brytyjczykom;
wielkie powstanie chłopskie w Chinach 18–27 r.;
antymongolskie powstanie w Chinach 1351–68;
powstanie 1916 w Irlandii przeciw panowaniu brytyjskiemu, → powstanie wielkanocne.
utworzone 1983 jako oddział Muzeum Hist. Miasta Stołecznego Warszawy, od 2003 stanowi samodzielną placówkę;
Shaysa powstanie
[p. szejza],
zbrojne wystąpienie farmerów w Massachusetts (USA) 1786–87
wystąpienie afrykańskiego ludu Tiw przeciwko brytyjskiej administracji kolonialnej I–III 1906;
zbrojne powstanie robotników Hamburga zorganizowane przez KP Niemiec; krwawo stłumione.
2 V 1808 powstanie lud. w Madrycie przeciw wojskom francuskim;

Słownik języka polskiego PWN

powstanie «zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności»
• powstaniowy, powstańczy • powstaniec
powstań «komenda wojskowa nakazująca przybrać postawę stojącą»
powstaćpowstawać
1. «zacząć istnieć w przestrzeni, w czasie, w rzeczywistości lub w czyjejś świadomości»
2. «wystąpić zbrojnie przeciwko komuś»
3. «sprzeciwić się komuś lub czemuś»
4. «zmienić pozycję na stojącą»
5. powstawać «o wielu osobach: obudzić się i wstać z łóżka; też: wstać z jakiegoś miejsca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia