powstaniu

Encyklopedia PWN

wł. powstanie antyfaszystowskie;
zaburzenia wewn. po śmierci Mieszka II, ok. 1038
walka zbrojna przeciwko obecności wojsk USA w Nikaragui;
bunty chłopskie w Salwadorze;
rozruchy chłopskie w Prusach Książęcych IX–X 1525;
zbrojne wystąpienie Słowaków przeciw Niemcom, wzniecone podczas II wojny światowej.
antymandżurski ruch ludowy w Chinach 1851–64;
antybolszewicki ruch chłopski 1920–21 w guberni tambowskiej, zw. przez bolszewików antonowszczyzną (miało to na celu uniknięcie terminu „powstanie” i pomniejszenia znaczenia ruchu), od nazwiska przywódcy powstania, eserowca A. Antonowa;
powstanie Taysonów 1771–1802,
bunt chłopski w Wietnamie przeciwko rządom rodów Trinh (na północy) i Nguyen (na południu);
wystąpienie zbrojne AK przeciw Niemcom rozpoczęte 1 VIII w Warszawie.
powstanie wielkanocne, Easter Rising, powstanie dublińskie,
zbrojna próba wyzwolenia Irlandii spod rządów brytyjskich; wzniecone w poniedziałek wielkanocny 24 IV 1916 w Dublinie;
powstanie w Bułgarii wywołane przez Bułgarską Partię Komunist. i Bułgarski Lud. Związek Chłopski;
bunt zesłańców pol. (ponad 700 osób) skierowanych do budowy bajkalskiej drogi obwodowej;
powstanie katalońskie przeciw panowaniu hiszp.;
powstania Mackenziego–Papineau
[p. mekenziego papinọ],
wystąpienia antybryt. w koloniach Górnej Kanady i Dolnej Kanady 1837–38;
zbrojne wystąpienie chłopów Chochołowa i okolicznych wsi 21–23 II 1846 przeciw Austriakom w okresie rabacji galicyjskiej 1846 i rewolucji krakowskiej 1846; stanowiło epizod nieudanego trójzaborowego powstania;
powstanie czerwcowe, niem. Juniaufstand,
masowy protest robotników w NRD VI 1953, gł. w Berlinie i in. miastach przem. (m.in. w Lipsku, Halle, Jenie, Magdeburgu), przeciw obniżaniu poziomu życia i polityce SED;
wystąpienie zbrojne zesłańców pol. (721 osób) skierowanych do budowy bajkalskiej drogi obwodowej
powstanie Pontiaca 1763, spisek Pontiaca,
wojna Indian z Brytyjczykami 1763–66 w Ameryce Północnej;

Słownik języka polskiego PWN

powstanie «zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności»
• powstaniowy, powstańczy • powstaniec
powstań «komenda wojskowa nakazująca przybrać postawę stojącą»
powstaćpowstawać
1. «zacząć istnieć w przestrzeni, w czasie, w rzeczywistości lub w czyjejś świadomości»
2. «wystąpić zbrojnie przeciwko komuś»
3. «sprzeciwić się komuś lub czemuś»
4. «zmienić pozycję na stojącą»
5. powstawać «o wielu osobach: obudzić się i wstać z łóżka; też: wstać z jakiegoś miejsca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia