powstaniu

Encyklopedia PWN

powstanie kościuszkowskie 1794, insurekcja kościuszkowska,
powstanie narodowe przeciw Rosji, a następnie przeciw Prusom, rozpoczęte 24 III 1794, zakończone 16 XI 1794.
powstanie narodowe przeciw Rosji trwające od 22 I 1863 do połowy 1864;
trzykrotne zbrojne wystąpienia polskiej ludności Górnego Śląska przeciw Niemcom, mające na celu włączenie tego regionu w granice powstającego państwa polskiego.
powstanie narodowe przeciw Rosji, rozpoczęte 29 XI 1830 w Warszawie, zakończone X 1831;
walki zbrojne z Prusami na terenie Wielkopolski.
zbrojne wystąpienia Kozaków na Ukrainie, → kozackie powstania.
wystąpienia zbrojne Serbów przeciw Turkom w paszałyku belgradzkim 1804–13 i 1815;
powstanie 1848–49 w Badenii;
ludowe powstanie w północno-wschodnich Chinach 1899–1901 skierowane przeciwko ekspansji polityczno-gospodarczej mocarstw europejskich i Japonii;
powstanie w Dreźnie w obronie demokr. konstytucji uchwalonej 1849 przez Frankfurckie Zgromadzenie Narodowe;
powstanie greckie 1821–29,
ostatnie powstanie narodowe Greków przeciw władzy tureckiej;
wystąpienie zbrojne Macedończyków przeciwko Turkom 1903;
powstanie wzniecone przez katolików irlandzkich przeciw rządom angielskim oraz osadnikom protestanckim w Irlandii;
powstanie wzniecone przez Tow. Zjedn. Irlandczyków przeciw rządom bryt. w Irlandii;
powstanie Greków w Azji Mn. (gł. miast Jonii) przeciw Persji 499–494 p.n.e.;
powstanie marynarzy w Kilonii 3 XI 1918;
powstanie w Wolnym Mieście Krakowie, → rewolucja krakowska 1846.
antybolszewicki bunt części garnizonu twierdzy Kronsztad, → kronsztadzkie powstanie.
największe bułgarskie powstanie antytureckie;

Słownik języka polskiego PWN

powstanie «zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności»
• powstaniowy, powstańczy • powstaniec
powstań «komenda wojskowa nakazująca przybrać postawę stojącą»
powstaćpowstawać
1. «zacząć istnieć w przestrzeni, w czasie, w rzeczywistości lub w czyjejś świadomości»
2. «wystąpić zbrojnie przeciwko komuś»
3. «sprzeciwić się komuś lub czemuś»
4. «zmienić pozycję na stojącą»
5. powstawać «o wielu osobach: obudzić się i wstać z łóżka; też: wstać z jakiegoś miejsca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia