powietrznymi

Encyklopedia PWN

jeden z rodzajów środków walki;
korytarz powietrzny, droga lotnicza,
wydzielony z przestrzeni powietrznej obszar przeznaczony do lotu statków powietrznych, łączący 2 rejony lub strefy kontrolowane lotnisk;
badanie statku powietrznego mające na celu dopuszczenie go do lotu i produkcji;
lotn. nazwa operacyjnego związku lotniczego niemieckich sił zbrojnych w okresie II wojny światowej;
statek latający zdolny do poruszania się lub utrzymywania w atmosferze ziemskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia