powierzchni��

Encyklopedia PWN

ogół form powierzchni Ziemi ukształtowanych w wyniku procesów geologicznych;
mat. jedno z podstawowych pojęć geometrii.
fiz., chem. powierzchnia rozdziału stykających się ze sobą faz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia