potokowy

Encyklopedia PWN

produkcja potokowa, produkcja przepływowa,
ekon. produkcja, przy której poszczególne stanowiska robocze są rozmieszczone w kolejności zgodnej z przebiegiem procesu technologicznego, a przetwarzany materiał jest przesuwany od stanowiska do stanowiska w okresach tzw. taktu, odpowiadającego zwykle okresowi trwania najdłuższej operacji; potoczna produkcja taśmowa.
kompleks leśny na Pojezierzu Południowopomorskim, ciągnący się od jeziora Lubie po ujście Drawy do Noteci, o powierzchni ok. 1000 km2;
wspólna nazwa kilkunastu gat. ryb z rodziny łososiowatych, najczęściej podgatunki bądź formy biol. anadromicznych ryb łososiowatych, które bytują w słodkich wodach rzek, rzadziej jezior, a po odbyciu w rzece tarła powracają do morza.
obszar chroniony utworzony 1990, pow. 11 122 ha, w tym pod ścisłą ochroną 569 ha (2008);
Łomnica, Limnycia, Limnytsia,
rz. w zachodniej Ukrainie, prawy dopływ Dniestru; dł. 118 km;
źródło krasowe, największe w Tatrach Zachodnich, na wschodnim skraju Hali Olczyskiej, w Dolinie Olczyskiej, na wys. 1065 m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia