potęgowa

Encyklopedia PWN

mat. funkcja postaci y = xa, gdzie liczba a jest ustalonym wykładnikiem;
mat. szereg funkcyjny postaci , gdzie współczynniki szeregu potęgowego an są danym ciągiem liczb, x — zmienną rzeczywistą lub zespoloną
mat. rodzina wszystkich podzbiorów danego zbioru;
szereg anomalnych zjawisk fizycznych związanych z ciągłymi przejściami fazowymi, tj. przejściami fazowymi II rodzaju (przemiana fazowa), ujawniających się w pobliżu punktu krytycznego (stan krytyczny);
skala przyjęta na osi liczbowej, której podziałka odpowiada wartościom pewnej funkcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia