pospolita

Encyklopedia PWN

sucha, głęboka dolina o wąskim, niewyrównanym dnie i stromych, często urwistych zboczach;
wężowidła, Ophiuroidea,
gromada mor., dennych bezkręgowców z typu szkarłupni;
wężymord, Scorzonera,
rodzaj roślin zielnych z rodziny astrowatych (złożonych);
wiąz polny, wiąz pospolity, Ulmus carpinifolia, U. campestris,
krzew lub drzewo do 30 m wys.;
wiąz szypułkowy, wiąz limak, limak, Ulmus laevis,
drzewo o bardzo niesymetrycznych liściach;
hist. w dawnej Polsce uniwersały królewskie wzywające wojowników i rycerzy do stawienia się na wyprawę wojenną;
widłak, Lycopodium,
grupa roślin zarodnikowych, dawniej grupowanych w jednym rodzaju, obecnie rozdzielonym na 4 odrębne: wroniec (Huperzia), widłaczek (Lycopodiella), widlicz (Diphasiastrum) i widłak (Lycopodium), z klasy widłaków jednakozarodnikowych;
wiechlina, wyklina, Poa,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
wilczomlecz, ostromlecz, euforbia, Euphorbia,
rodzaj z rodziny wilczomleczowatych;
farm. alkaloid indolowy występujący w zielu barwinka (barwinek pospolity);
włośnica, Setaria,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw), ok. 100 gat. roślin, przeważnie jednorocznych, pochodzących z południowo-wschodniej Azji;
wodniczka, Acrocephalus paludicola,
ptak z rodziny pokrzewkowatych;
wodór, H, hydrogenium,
pierwiastek o liczbie atomowej 1;
wojewoda, łac. comes palatinus,
najwyższy urzędnik książęcy w Polsce do XIV w.;
wojna stuletnia 1337–1453,
wojna między Anglią a Francją.
wojna Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego z Krzyżakami;
wróble, Passerinae,
podrodzina ptaków z rodziny wikłaczowatych, licząca 44 gat.;
wrzos, Calluna,
rodzaj z rodziny wrzosowatych występujący w Europie, północno-zachodniej Afryce, zachodniej Syberii, na południowym wybrzeżu M. Czarnego i na Azorach, obejmuje 1 gat. zimotrwały krzew lub krzewinkę — w. zwyczajny (w. pospolity, C. vulgaris);
wrzosowate, Ericaceae,
rodzina roślin krzewinkowych, krzewiastych lub drzew z klasy dwuliściennych, licząca ok. 2500 gat. rosnących na zakwaszonych glebach, torfowiskach środkowej i północnej Europy, Ameryki Północnej, w alpejskich piętrach międzyzwrotnikowych obszarów Azji, niektóre gat. w Japonii, Ameryce Południowej oraz na Madagaskarze;

Słownik języka polskiego PWN

foka pospolita «foka o szarym, ciemno nakrapianym ubarwieniu, żyjąca w północnej części Oceanu Atlantyckiego»
kłobuczka pospolita «roślina o białych lub czerwonawych kwiatach i wysokiej rozgałęzionej łodydze»
kruszyna pospolita «wysoki krzew o szerokich, eliptycznych liściach, którego kora jest surowcem farmaceutycznym»
krwawnica pospolita «wysoka bylina o miododajnych, różowofioletowych kwiatach, mająca właściwości lecznicze»
pospolity
1. «często się zdarzający, spotykany lub powszechnie znany»
2. «taki, jakich wiele»
3. «mający odcień trywialności»
4. daw. «wchodzący w skład ogółu lub służący ogółowi»

• pospolicie • pospolitość
karbieniec pospolity «roślina o drobnych, białych kwiatach z czerwonymi kropkami»
krwawnik pospolity «wysoka bylina o pierzastych liściach i białych kwiatach, mająca właściwości lecznicze»
pospolite ruszenie
1. «w dawnej Polsce: powołanie pod broń, w razie zagrożenia kraju, wszystkich obywateli zdolnych do noszenia broni, później tylko ze stanu rycerskiego i szlacheckiego»
2. «wojsko składające się z obywateli powołanych w ten sposób»
rącznik, rącznik pospolity «bylina, krzew lub drzewo o dużych, dłoniastych liściach, uprawiane w krajach tropikalnych i subtropikalnych»
rzeczownik pospolity «rzeczownik będący nazwą przedmiotu lub istoty, np. dom, pies»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia