pospolita

Encyklopedia PWN

rojniczek, rojownik, Jovibarba,
rodzaj z rodziny gruboszowatych;
rojnik, Sempervivum,
rodzaj z rodziny gruboszowatych;
rokietnik, Pleurozium,
rodzaj mchów z klasy prątników;
rozgłowce, rozłogowce, korzeniogłowy, Rhizocephala,
grupa skorupiaków;
rozpiórek, Plumatella,
pospolity, szeroko rozprzestrzeniony rodzaj słodkowodnych mszywiołów;
rozróżek, drewlinka, Ceramium,
rodzaj glonów zaliczany do gromady krasnorostów (do klasy krasnorostów właściwych), obejmujący ok. 60 gat. występujacych w przybrzeżnej strefie (litoral) mórz całego świata;
rozwielitka, Daphnia,
rodzaj skorupiaków z rzędu wioślarek;
róża dzika, szypszyna, róża psia, sypel, Rosa canina,
gatunek z rodzaju róża;
rudzik, raszka, Erithacus rubecula,
ptak z rodziny drozdowatych;
rumianek, Chamomilla (Matricaria),
rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych) i podrodziny rurkokwiatowych, Asteroideae (Tubuliflorae);
olejek eteryczny otrzymywany przez destylację z parą wodną koszyczków kwiatowych rumianku pospolitego;
rutyl
[łac.],
minerał, najtrwalsza odmiana polimorficzna ditlenku tytanu TiO2;
gatunek dramatyczny należący do nurtu literatury sowizdrzalskiej, związany z teatrem popularnym;
rybiki, Zygentoma,
podrząd szczeciogonków;
rycerstwo
[rycerz < staroczes. rytieř < średnio-wysoko-niem. ritaere ‘jeździec’],
łac. militia, ang. chivalry, fr. chevalerie, niem. Rittertum,
warstwa społeczna złożona z konnych wojowników, istniejąca w Europie łacińskiej w epoce dojrzałego i późnego średniowiecza (XI–XV w.).
biochem. silnie trująca toksalbumina zawarta w nasionach rącznika pospolitego;
bot. roślina zielna, → rącznik pospolity.
rynna podlodowcowa, dolina rynnowa,
wąskie, długie obniżenie powstające w podłożu lodowca wskutek erozyjnego działania płynących pod nim wód roztopowych;
klasa wyrazów, których podstawową funkcją jest rola podmiotu w zdaniu, wtórną zaś funkcja: orzecznika, przydawki lub okolicznika;

Słownik języka polskiego PWN

foka pospolita «foka o szarym, ciemno nakrapianym ubarwieniu, żyjąca w północnej części Oceanu Atlantyckiego»
kłobuczka pospolita «roślina o białych lub czerwonawych kwiatach i wysokiej rozgałęzionej łodydze»
kruszyna pospolita «wysoki krzew o szerokich, eliptycznych liściach, którego kora jest surowcem farmaceutycznym»
krwawnica pospolita «wysoka bylina o miododajnych, różowofioletowych kwiatach, mająca właściwości lecznicze»
pospolity
1. «często się zdarzający, spotykany lub powszechnie znany»
2. «taki, jakich wiele»
3. «mający odcień trywialności»
4. daw. «wchodzący w skład ogółu lub służący ogółowi»

• pospolicie • pospolitość
karbieniec pospolity «roślina o drobnych, białych kwiatach z czerwonymi kropkami»
karbieniec pospolity «roślina o drobnych białych kwiatach z czerwonymi kropkami, rosnąca na podmokłych i bagnistych łąkach»
krwawnik pospolity «wysoka bylina o pierzastych liściach i białych kwiatach, mająca właściwości lecznicze»
pospolite ruszenie
1. «w dawnej Polsce: powołanie pod broń, w razie zagrożenia kraju, wszystkich obywateli zdolnych do noszenia broni, później tylko ze stanu rycerskiego i szlacheckiego»
2. «wojsko składające się z obywateli powołanych w ten sposób»
rącznik, rącznik pospolity «bylina, krzew lub drzewo o dużych, dłoniastych liściach, uprawiane w krajach tropikalnych i subtropikalnych»
rzeczownik pospolity «rzeczownik będący nazwą przedmiotu lub istoty, np. dom, pies»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia