portografia

Encyklopedia PWN

portografia
[łac.-gr.],
radiograficzne uwidocznienie żyły wrotnej po wypełnieniu jej środkiem cieniującym.
angiografia
[gr. angeíon ‘naczynie’, gráphō ‘piszę’],
radiologiczna metoda wizualizacji naczyń krwionośnych w poszczególnych częściach ciała lub narządach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia