poprzeczne

Encyklopedia PWN

kształtownik o przekroju poprzecznym, zbliżonym kształtem do litery z.
jeden z prostych stanów odkształcenia ciała, występujący wtedy, gdy dwie, początkowo wzajemnie równoległe płaszczyzny przekroju poprzecznego, nachylają się względem siebie o pewien kąt, zw. kątem obrotu;
zespół zmian zachodzących w metalu lub stopie wywołanych obróbką (przeróbką) plast. na zimno;
zgrzewanie przedmiotów metal. prądem elektr. przemiennym lub stałym, wykorzystujące opór elektr. na styku łączonych części do nagrzania metalu do stanu plast.;
żaby łopatonose, Hemisotidae,
rodzina płazów bezogonowych;
żałobniczka, Gymnocorymbus ternetzi,
ryba słodkowodna z rodziny kąsaczowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia