poprzeczne

Encyklopedia PWN

hydrol. zjawisko hydrologiczne polegające na podniesieniu stanu wody w rzece lub jeziorze, powstałe w wyniku zwiększonego zasilania lub podpiętrzenia zwierciadła wody, utrudniającego swobodny odpływ;
najstarsza forma pojazdu zaprzęgowego bez kół i podwozia;
polikrystaliczne lub monokrystaliczne materiały ceramiczne, w których stosunek minim. długości do maks. średnicy poprzecznej wynosi co najmniej 10 : 1;
włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
wollemia szlachetna, Wollemia nobilis,
jedyny gat. w rodzaju, z rodziny araukariowatych, należący do drzewiastych roślin nagozalążkowych; występuje w Parku Nar. Wollemi w Australii, w lasach równikowych porastających dna głębokich wąwozów (40 okazów tworzy 2 zagajniki);
woszeria, prostnica, Vaucheria,
rodzaj glonów z klasy różnowiciowców (Xanthophyceae, dawniej zaliczany do zielenic) obejmujący ok. 50 (wg innych 35) gat. tworzących poduszkowate lub watowate, drobne darnie (przytwierdzone pęczkiem chwytników) na wilgotnej glebie i w wodach słodkich; kilka gat. mor.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia