poprzeczne

Encyklopedia PWN

med. całkowite zniesienie ruchów czynnych i czucia poniżej poziomu uszkodzenia rdzenia kręgowego.
med. niedowład obu kończyn dolnych po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.
uporządkowanie kierunków drgań fal.
fale mech., które rozchodzą się w ośrodku materialnym w wyniku działania sił sprężystości związanych z odkształceniami objętości (ściskaniem i rozciąganiem) i postaci (ścinaniem) elementów ośrodka (fale mechaniczne);
hutn. proces przeróbki plast., nadający żądany kształt i wymiary półwyrobom (walcowanie wlewków na kęsiska, kęsisk m.in. na kęsy) i wyrobom metalowym (walcowane wyroby) dzięki odkształceniu metalu między obracającymi się walcami lub niekiedy (np. w. gwintów) — przesuwającymi się szczękami.
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
technologiczna maszyna robocza do obróbki przedmiotów w celu nadania im wymaganego kształtu, wymiarów i gładkości powierzchni;
fiz. występujące w ciałach stałych zjawiska wywołane gradientem temperatury i prostopadle do niego skierowanym polem magnet.;
dysza
[niem.],
krótki przewód (kanał) o zmieniającym się w sposób ciągły przekroju poprzecznym;
jastrząb, gołębiarz, Accipiter gentilis,
ptak z rodziny jastrzębiowatych;
kostny (u niektórych ryb chrzęstny) element kręgosłupa;
podstawowa technika wytwarzania części maszyn, urządzeń, przedmiotów użytkowych itp., polegająca na nadawaniu przedmiotowi obrabianemu żądanego kształtu, wymiarów i właściwości warstwy wierzchniej przez usunięcie naddatku obróbkowego za pomocą narzędzia skrawającego (skrawające narzędzia), które naciskając na warstwę skrawaną, powoduje jej ścinanie i przekształcenie w wiór;
pikolo, wł. piccolo Wymowa, pikulina,
najmniejsza odmiana fletu poprzecznego (flet);
element konstrukcyjny, którego 2 wymiary (poprzeczne) są znacznie mniejsze od trzeciego (długości);
część złącza spawanego powstała w czasie spawania ze spoiwa i metalu rodzimego.
obrabiarka do obróbki struganiem.
powstawanie napięcia lub prądu elektrycznego w ośrodkach przewodzących (metalach, półprzewodnikach, elektrolitach) wywołane przez rozchodzącą się falę sprężystą (ultradźwiękową);
Alpy, fr. Alpes, niem. Alpen, wł. Alpi, słoweń. Alpe,
najwyższy obszar górski w Europie.
podobieństwa między różnymi zjawiskami fiz., wyrażające się tym, że rządzą nimi identyczne lub podobne prawa i dzięki temu przebieg rozważanych zjawisk może być opisany za pomocą jednakowych zależności matematycznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia