pompowej

Encyklopedia PWN

elektrownia pompowa, elektrownia szczytowo-pompowa,
elektrownia wodna o 2 zbiornikach;
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
elektrownia uruchamiana lub w pełni obciążana tylko w okresie szczytowego obciążenia systemu elektroenerg. w ciągu doby; często elektrownia pompowa (zw. szczytowo-pompową), np. w Polsce w Żarnowcu.
elektrownia wodna, hydroelektrownia,
elektrownia, która przetwarza energię wód na energię elektr. za pomocą turbiny wodnej sprzęgniętej z generatorem energii elektr.;
Czorsztyńskie, Jezioro, Zbiornik Wodny Czorsztyn–Niedzica,
zbiornik retencyjny na Dunajcu, w Pieninach, w woj. małopol.; utworzony 1997 przez spiętrzenie rzeki zaporą ziemną;
energetyka
[gr.],
dział nauki i techniki zajmujący się badaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, przesyłaniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii;
hydrogenerator
[gr.-łac.],
prądnica elektr. napędzana przez turbinę wodną (tworzy z nią tzw. hydrozespół);
dział nauki i techniki zajmujący się budowlami pozwalającymi właściwie prowadzić gospodarkę wodną; m.in. są to: budowle wodne, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, rurociągi hydrotechn., budowle w głębokich wykopach — np. stacje metra;
dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniami, projektowaniem, budową i użytkowaniem budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich;
Międzybrodzkie, Jezioro, Międzybrodzki Zbiornik Wodny,
zbiornik retencyjny na Sole, w Beskidzie Małym, w woj. śląskim;
woj. w północnej części Polski, nad Morzem Bałtyckim; graniczy z woj.: warmińsko-mazurskim (na wschodzie), kujawsko-pomor. (na południu), wielkopol. (na południowym zachodzie) i zachodniopomor. (na zachodzie); na północy M. Bałtyckie z Zat. Gdańską i Zalewem Wiślanym.
pompa
[fr. < wł.],
robocza maszyna transportowa do podnoszenia cieczy lub mieszanin cieczy z ciałami stałymi z poziomu niższego na wyższy i/lub przetłaczania ich z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym;
maszyna przepływowa, która może pracować na przemian jako pompa wirowa lub turbina wodna;
w. gminna w woj. śląskim, w pow. bielskim, na pograniczu Pogórza Śląskiego i Beskidu Małego, nad Sołą i jej prawym dopływem Wielką Puszczą;
budowla liniowa składająca się z przewodów rurowych, kształtek, połączeń, armatury, kompensatorów i osprzętu, służąca do przesyłania (transportu) płynów i mieszanin w postaci: jednofazowej (ciecze i gazy), dwufazowej (mieszaniny cieczy i ciał stałych lub gazu i ciał stałych) lub trójfazowej (cieczy, gazu i ciał stałych).
woj. w południowej Polsce;
rodzaj silnika wodnego przetwarzającego energię mechaniczną wody na pracę użyteczną wskutek zmiany krętu lub pędu wody przepływającej przez wirnik — organ roboczy turbiny.
w. w woj. pomor., w pow. puckim (gmina Krokowa), na północno-wschodnim krańcu Wysoczyzny Żarnowieckiej, w pobliżu brzegu Morza Bałtyckiego i Jez. Żarnowieckiego, w otulinie Nadmor. Parku Krajobrazowego.
jezioro rynnowe na Wysoczyźnie Żarnowieckiej, w woj. pomor., na wys. 1,5 m;
w. w woj. zachodniopomor., w pow. koszalińskim (gmina Polanów), na zachodnim skraju Pojezierza Bytowskiego;

Słownik języka polskiego PWN

pompa I
1. «urządzenie, które tłoczy ciecz lub gaz z miejsca na miejsce»
2. «urządzenie służące do pompowania wody spod ziemi»
3. pot. «ulewa»

• pompowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia