pomiarów

Encyklopedia PWN

stowarzyszenie nauk.-techn., zał. 1992, z siedzibą w Poznaniu;
metrol. czynności doświadczalne mające na celu wyznaczenie wartości wielkości fizycznych;
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
sposób realizacji pomiaru;
zjawisko fiz. stanowiące podstawę pomiaru;
właściwość pomiaru, polegająca na tym, że jego wynik ym (tj. wartość zmierzona) jest tylko przybliżeniem wartości prawdziwej yt wielkości mierzonej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia