polowym

Encyklopedia PWN

biol. napięcia elektr. (różnice potencjałów) występujące w narządach organizmu między środowiskami przedzielonymi błoną półprzepuszczalną, nazywane potencjałami błonowymi, albo rozprzestrzeniające się w polu elektr. otaczającym grupy pobudzonych komórek, zw. potencjałami polowymi.
uprawy jednogatunkowe traw (gł. życice i kupkówka pospolita) lub mieszanek pastewnych (trawy i rośliny motylkowate, zwłaszcza koniczyna, lucerna), wprowadzone na pewien okres do polowych płodozmianów roślin uprawnych;
szaniec
[niem.],
rodzaj ziemnego umocnienia polowego, składającego się z wału i rowu;
Szarecki Bolesław, ur. 9 VIII 1874, Mińsk (Białoruś), zm. 23 II 1960, Warszawa,
generał, chirurg; jeden z pionierów pol. chirurgii wojennej;
Terné Zofia, ur. 3 II 1909, Równe (Wołyń), zm. 17 VIII 1987, Londyn,
śpiewaczka, aktorka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia