polowym

Encyklopedia PWN

dział nauki i techniki zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem, wzmacnianiem i przetwarzaniem mikrofal.
urządzenie roln. służące do nanoszenia (opryskiwanie) na rośliny płynnych pestycydów w celu zapobiegania i zwalczania chorób roślin, a także chwastów i szkodników;
parcela
[fr. < łac.]:
roln. rośliny uprawiane w polu, na łąkach i pastwiskach, dostarczające paszy zwierzętom hodowlanym;
Pirogow Nikołaj I., ur. 23 XI 1810, Moskwa, zm. 5 XII 1881, Winnica,
ros. chirurg i anatom;
poczta
[wł.],
instytucja, zwykle państwowa, świadcząca usługi pocztowe (przesyłanie listów, kart pocztowych, paczek i inne) oraz niektóre usługi telekomunikacyjne i pieniężno-bankowe;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia