polowym

Encyklopedia PWN

Polowe Drużyny Sokole, Stałe Drużyny Sokole,
ochotnicze paramilitarne formacje Sokoła, zał. 1912 z inicjatywy Ligi Nar. jako konkurencja dla Związków Strzeleckich i Strzelca;
emisja polowa
[gr.-łac.],
autoemisja, zimna emisja,
fiz. emisja elektronów z ciała stałego zachodząca pod wpływem silnego pola elektrycznego wytwarzanego przy jego powierzchni (o natężeniu rzędu 109 V/cm);
roln. urzędowe sprawdzanie stanu plantacji nasiennej w okresie wegetacji, przeprowadzane przez uprawnione organy kontrolne wg jednolitej metodyki.
instytucja wojskowa zapewniająca w czasie wojny (manewrów, ćwiczeń) łączność pocztową jednostkom wojskowym i żołnierzom oraz łączność między żołnierzami a ludnością cywilną.
geod. odręczny rysunek terenu wykonany podczas zdjęć geodezyjnych;
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
fortyfikacja
[łac. fortificatio ‘umocnienie’],
w znaczeniu ogólnym zespół obiektów fortyfikacyjnych; także dziedzina inżynierii wojsk. zajmująca się opracowywaniem konstrukcji obiektów fortyfikacyjnych oraz koncepcją użycia ich do działań bojowych.
system zagospodarowania gruntów ornych dla danego gospodarstwa, uwzględniający następstwo uprawy roślin (zmianowanie roślin) uwarunkowane czynnikami przyr., agrotechn. i ekon.;
Płoski Tadeusz, ur. 9 III 1956, Lidzbark Warmiński, zm. 10 IV 2010, Smoleńsk,
biskup polowy WP, generał, prawnik;
tranzystor
[ang.],
przyrząd półprzewodnikowy o co najmniej 3 elektrodach mający właściwość wzmacniania sygnałów elektr., tj. stanowiący element czynny układów elektronicznych;
Głódź Sławoj Leszek, ur. 13 VIII 1945, Bobrówka (Podlasie),
arcybiskup, generał, prawnik;
sudoku
[jap. su ‘liczba’, doku ‘pojedynczy’, ‘samotny’],
logiczna gra matem.;
artyleria
[fr.],
rodzaj wojsk odpowiednio zorganizowanych i wyposażonych w holowane albo samobieżne działa (artyleria lufowa) lub niektóre rodzaje wyrzutni rakietowych (artyleria rakietowa), amunicję, urządzenia do prowadzenia ognia, sprzęt do dostarczania zaopatrzenia itp.;
Chałubiński Tytus, ur. 29 XII 1820, Radom, zm. 4 XI 1889, Zakopane,
lekarz, przyrodnik, jeden z prekursorów taternictwa.
czujnik, sensor:
Gawlina Józef Feliks, ur. 18 XI 1892, Strzybnik (Opolskie), zm. 21 IX 1964, Rzym,
arcybiskup;
Gorzechowski Jan, pseud. Jur, ur. 21 XII 1878, Siedlce, zm. 21 VI 1948, Brookwood (Anglia),
działacz PPS, generał.
Guzdek Józef, ur. 18 III 1956, Wadowice,
biskup polowy WP, teolog;
Jachimowski Tadeusz, pseud. Budwicz, ur. 17 II 1892, Kazimierza Mała k. Pińczowa, zm. 7 lub 8 VIII 1944, Warszawa,
pułkownik, ksiądz;

Słownik języka polskiego PWN

polowy
1. «dotyczący uprawy pól»
2. «dotyczący praktykowania religii w wojsku»
3. «dotyczący pola walki»
koło polowe «koło, na którym opiera się pług podczas orki, od strony niezaoranego pola»
kuchnia polowa «zestaw kotłów z paleniskiem zainstalowanych na podwoziu w sposób umożliwiający gotowanie jedzenia na wolnym powietrzu»
łóżko polowe «lekkie łóżko składane»
msza polowa «msza odprawiana na wolnym powietrzu»
mundur polowy «mundur wojskowy w kolorze ochronnym, używany w czasie walki lub ćwiczeń w terenie»
ołtarz polowy «prowizoryczny ołtarz ustawiany pod gołym niebem»
poczta polowa «instytucja wojskowa zapewniająca w czasie wojny jednostkom wojskowym i żołnierzom łączność pocztową z ludnością cywilną oraz łączność między żołnierzami w wojsku»
sąd wojenny, polowy «sąd wojskowy działający w trybie doraźnym, powołany do sądzenia spraw w czasie wojny lub w czasie stanu wyjątkowego»
szpital polowy «szpital wojskowy zorganizowany blisko pola walki»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia