polową

Encyklopedia PWN

Sikorski, Sikorsky, Igor I. Wymowa, ur. 6 VI 1889, Kijów, zm. 25 X 1972, Easton,
amerykański konstruktor lotniczy, pochodzenia rosyjskiego, pionier wielkich samolotów i śmigłowców.
ochotnicze paramilitarne formacje Sokoła, → Polowe Drużyny Sokole.
roln. budynek gospodarski o dużej pojemności, do przechowywania zbóż, słomy, siana itp.;
Stołypin Piotr A., ur. 14 IV 1862, Drezno, zm. 18 IX 1911, Kijów,
polityk rosyjski;
strategiczna gra dla 2 osób prowadzona na 64-polowej szachownicy;
lekkie działo polowe o długiej lufie, używane w Europie XVI–XVIII w.
urządzenie stanowiące zakończenie łącza telefonicznego.
Terné Zofia, ur. 3 II 1909, Równe (Wołyń), zm. 17 VIII 1987, Londyn,
śpiewaczka, aktorka;
roln. w hodowli roślin sprawdzanie wartości rodów, mieszańców i odmian w porównaczych doświadczeniach polowych i laboratoryjnych;
grupa etniczna zamieszkująca północny Wietnam;
Tom Konrad, właśc. Konrad Runowiecki, ur. 9 IV 1887, Warszawa, zm. 9 lub 13 VIII 1957, Los Angeles,
mąż Zuli Pogorzelskiej, popularny autor, aktor i piosenkarz kabaretowy 20-lecia międzywojennego; reżyser i scenarzysta filmowy;
Torstensson
[tọsztənson]
Lennart, hrabia (od 1647), ur. 17 VIII 1603, Forstena, zm. 7 IV 1651, Sztokholm,
wódz szwedzki; od 1641 feldmarszałek;
tranzystor unipolarny, tranzystor polowy, ang. Field Effect Transistor (FET),
tranzystor o 3 elektrodach (źródło, bramka, dren), którego działanie polega na sterowaniu (za pomocą potencjału przyłożonego do bramki) ruchem nośników większościowych (elektronów lub dziur) między źródłem i drenem, w obszarze zw. kanałem.
tymotka, Phleum,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
całokształt zabiegów agrotechn. wykonywanych różnymi narzędziami i maszynami uprawowymi działającymi mechanicznie na uprawianą warstwę gleby, a także przy użyciu herbicydów, w celu przygotowania roli do siewu lub sadzenia roślin;
całokształt zabiegów stosowanych w produkcji roślinnej (rośliny zbożowe, okopowe, przem., pastewne, specjalne, warzywnicze i sadownicze) w celu uzyskania możliwie najwyższych plonów roln., o wysokiej jakości odpowiadającej ich przeznaczeniu;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
choroby różnych roślin naczyniowych wywoływane przez grzyby mitosporowe z rodzaju Verticillium (gł. Verticillium dahliae i Verticillium alboatrum), zasiedlające ksylem (drewno);
audycja radiowa,

Słownik języka polskiego PWN

polowy
1. «dotyczący uprawy pól»
2. «dotyczący praktykowania religii w wojsku»
3. «dotyczący pola walki»
koło polowe «koło, na którym opiera się pług podczas orki, od strony niezaoranego pola»
kuchnia polowa «zestaw kotłów z paleniskiem zainstalowanych na podwoziu w sposób umożliwiający gotowanie jedzenia na wolnym powietrzu»
łóżko polowe «lekkie łóżko składane»
msza polowa «msza odprawiana na wolnym powietrzu»
mundur polowy «mundur wojskowy w kolorze ochronnym, używany w czasie walki lub ćwiczeń w terenie»
ołtarz polowy «prowizoryczny ołtarz ustawiany pod gołym niebem»
poczta polowa «instytucja wojskowa zapewniająca w czasie wojny jednostkom wojskowym i żołnierzom łączność pocztową z ludnością cywilną oraz łączność między żołnierzami w wojsku»
sąd wojenny, polowy «sąd wojskowy działający w trybie doraźnym, powołany do sądzenia spraw w czasie wojny lub w czasie stanu wyjątkowego»
szpital polowy «szpital wojskowy zorganizowany blisko pola walki»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia