polową

Encyklopedia PWN

Meciszewski Filip Nereusz, ur. 9 VII 1786 (data chrztu), Kraków, zm. 29 XI 1830, Warszawa,
pułkownik, inżynier;
dziedzina medycyny zajmująca się problemami med. związanymi z pobytem człowieka w przestrzeni kosmicznej;
Meitner
[mạitnər]
Lise, ur. 7 XI 1878, Wiedeń, zm. 27 X 1968, Cambridge (W. Brytania),
austriacka fizyczka i radiochemiczka.
nazwa zwyczajowa fungicydu z grupy pochodnych tiokarbamylu;
zasiewy roślin w uprawie polowej złożone z różnych gat. roślin motylkowatych i traw (zwykle 3–4 gat.), uprawiane na wartościową, białkową paszę;
mikrofon
[gr.],
przetwornik elektroakustyczny przeznaczony do przetwarzania sygnałów akustycznych (np. dźwięków mowy, muzyki) na sygnały elektryczne;
mikroskop elektronowy transmisyjny, ang. Transmission Electron Microscope (TEM),
przyrząd do badania (obrazowania) struktury ciał, gł. ciał stałych, w którym wykorzystuje się strumień elektronów o dużej energii skupiany przez soczewki elektromagnetyczne;
w czasie II wojny światowej kryptonim operacji polegających na przewożeniu samolotami ludzi, sprzętu i korespondencji między aliancką bazą lotn. w Brindisi we Włoszech a okupowaną Polską;
Moszczyński Jan, ur. 23 V 1869, zm. 2 XII 1932, Lwów,
urzędnik pocztowy;
ubiór wojskowy wykonany ściśle według przepisu określającego kolor, krój i oznaki; pojawił się w XVI w., w Polsce po raz pierwszy w piechocie wybranieckiej;
Niewiadomski Witold, ur. 2 I 1911, Lwów, zm. 23 III 2005, Olsztyn,
agrotechnik; specjalista w zakresie doświadczalnictwa rolniczego;
miejsca odosobnienia, więzienia i ośrodki pracy przymusowej, tworzone na podstawie dekretu PKWN z 31 VIII 1944 o wyznaczaniu kary dla hitlerowskich zbrodniarzy oraz zdrajców narodu polskiego;
ogórek, Cucumis,
rodzaj z rodziny dyniowatych, obejmujący kilka gat. jednorocznych roślin jednopiennych pochodzących ze strefy podzwrotnikowej i zwrotnikowej; niektóre są uprawiane jako warzywa;
roln. grupa roślin uprawnych, których gł. częścią użytkową są podziemne bulwy lub korzenie;
onager
[gr.],
neurobalistyczna machina miotająca, wyrzucająca pociski kuliste na odległość kilkuset metrów dzięki energii nagromadzonej w skręconych strunach, które rozprężając się, poruszały drewniane ramię z pociskiem na końcu;
Ondaatje Michael, ur. 12 IX 1943, Kolombo (Sri Lanka),
pisarz kanadyjski, tworzący w języku angielskim;
dziedzina elektroniki zajmująca się działaniem przyrządów elektronowych, w których wykorzystuje się wiązki elektronów poruszających się w polach elektr. i magnetycznych.
w znaczeniu sadowniczym jadalne części trwałej rośliny, związane z rozwojem kwiatu;
parcela
[fr. < łac.]:
lotn. wydzielona część pola wzlotów (lotnisko) przeznaczona do startów i lądowań;

Słownik języka polskiego PWN

polowy
1. «dotyczący uprawy pól»
2. «dotyczący praktykowania religii w wojsku»
3. «dotyczący pola walki»
koło polowe «koło, na którym opiera się pług podczas orki, od strony niezaoranego pola»
kuchnia polowa «zestaw kotłów z paleniskiem zainstalowanych na podwoziu w sposób umożliwiający gotowanie jedzenia na wolnym powietrzu»
łóżko polowe «lekkie łóżko składane»
msza polowa «msza odprawiana na wolnym powietrzu»
mundur polowy «mundur wojskowy w kolorze ochronnym, używany w czasie walki lub ćwiczeń w terenie»
ołtarz polowy «prowizoryczny ołtarz ustawiany pod gołym niebem»
poczta polowa «instytucja wojskowa zapewniająca w czasie wojny jednostkom wojskowym i żołnierzom łączność pocztową z ludnością cywilną oraz łączność między żołnierzami w wojsku»
sąd wojenny, polowy «sąd wojskowy działający w trybie doraźnym, powołany do sądzenia spraw w czasie wojny lub w czasie stanu wyjątkowego»
szpital polowy «szpital wojskowy zorganizowany blisko pola walki»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia