polową

Encyklopedia PWN

Dzięga Andrzej, ur. 14 XII 1952, Radzyń Podlaski,
kanonista, arcybiskup;
elektron
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’],
cząstka elementarna o masie me = 0,510 998 902(21) MeV/c2 (9,109 381 88(72) · 10–31 kg) i ładunku elektrycznym e = −1,602 176 462(63) · 10–19 C, występująca w 2 stanach ładunkowych: jako ujemny — negaton, i dodatni — pozyton;
elektronografia
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, gráphō ‘piszę’],
zespół metod wykorzystujących dyfrakcję elektronów, stosowanych do badania struktury ciał, gł. ciał stałych krystalicznych i cząsteczek gazów.
nazwa zwyczajowa insektycydu z grupy nieestrowej pyretroidów;
Falkiwski Dmytro, właśc. D. Łewczuk, ur. 3 XI 1898, Żopesy (gubernia brzeska), zm. 14 XII 1934,
poeta ukraiński;
felczer
[niem. Feld ‘pole’, scheren ‘ciąć’],
pomocnik lekarza, gł. w warunkach frontowych, polowych;
nazwa zwyczajowa insektycydu z grupy związków fosforoorg.;
flesz
[fr.],
wojsk. XVIII–XIX w. umocnienie obronne polowe, składające się z 2 połączonych nasypów, skierowanych w stronę nieprzyjaciela.
Gall Stanisław, właśc. S. Gała, ur. 21 IV 1865, Warszawa, zm. 11 IX 1942, tamże,
arcybiskup;
grunty orne, ziemia orna,
część gruntów i użytków rolnych, poddawana systematycznej uprawie;
Gustaw II Adolf, z dynastii Wazów, ur. 9 XII 1594, Sztokholm, zm. 6 (16 wg kalendarza gregoriańskiego) XI 1632, Lützen (Niemcy),
król Szwecji.
gwałty, tłoki, powaby,
dodatkowa robocizna nie wliczana do zasadniczego wymiaru pańszczyzny, wymagana od poddanych chłopów w Polsce XV–1. połowa XIX w.;
Haller Józef, ur. 13 VIII 1873, Jurczyce k. Krakowa, zm. 4 VI 1960, Londyn,
stryjeczny brat Stanisława, generał, polityk.
herbicydy
[łac. herba ‘trawa’, ‘ziele’, caedo ‘zabijam’],
środki chwastobójcze,
substancje stosowane do selektywnego lub całkowitego hamowania rozwoju bądź niszczenia roślin występujących tam, gdzie są niepożądane;
Hildesheim
[hı̣ldəshaim] Wymowa,
m. w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Dolna Saksonia, nad rz. Innerste (dorzecze Wezery), na południowy wschód od Hanoweru.
hodograf
[gr. hodós ‘droga’, gráphō ‘piszę’],
geofiz. wykres przedstawiający zależność czasu przebiegu fali sejsmicznej od odległości między punktem wzbudzenia fali (hipocentrum lub miejsce eksplozji) a punktem jej obserwacji;
nauka o ulepszaniu dziedzicznych cech roślin uprawnych (zwana też genetyką stosowaną) oraz działalność praktyczna zmierzająca do wytworzenia plenniejszych i lepszych jakościowo odmian;
Junot
[żünọ]
Andoche, książę d’Abrantes, ur. 23 X 1771, Bussy-le-Grand, zm. 29 VII 1813, Montbard,
generał francuski;
Kaczyński Zygmunt, ur. 5 X 1894, Kaczyn k. Łomży, zm. 13 V 1953, Warszawa,
działacz polit., publicysta, ksiądz;
kapustowate (krzyżowe), Brassicaceae (Cruciferae),
rodzina z klasy dwuliściennych,

Słownik języka polskiego PWN

polowy
1. «dotyczący uprawy pól»
2. «dotyczący praktykowania religii w wojsku»
3. «dotyczący pola walki»
koło polowe «koło, na którym opiera się pług podczas orki, od strony niezaoranego pola»
kuchnia polowa «zestaw kotłów z paleniskiem zainstalowanych na podwoziu w sposób umożliwiający gotowanie jedzenia na wolnym powietrzu»
łóżko polowe «lekkie łóżko składane»
msza polowa «msza odprawiana na wolnym powietrzu»
mundur polowy «mundur wojskowy w kolorze ochronnym, używany w czasie walki lub ćwiczeń w terenie»
ołtarz polowy «prowizoryczny ołtarz ustawiany pod gołym niebem»
poczta polowa «instytucja wojskowa zapewniająca w czasie wojny jednostkom wojskowym i żołnierzom łączność pocztową z ludnością cywilną oraz łączność między żołnierzami w wojsku»
sąd wojenny, polowy «sąd wojskowy działający w trybie doraźnym, powołany do sądzenia spraw w czasie wojny lub w czasie stanu wyjątkowego»
szpital polowy «szpital wojskowy zorganizowany blisko pola walki»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia