polową

Encyklopedia PWN

jakościowa analiza chemiczna polegająca na przeprowadzaniu reakcji charakterystycznej z użyciem kropli bardzo rozcieńczonego roztworu badanego i kropli odpowiedniego odczynnika, naniesionych na bibułę filtracyjną lub płytkę porcelanową;
Armia Nowego Wzoru, New Model Army,
ang. armia polowa, powołana II 1645 przez Parlament i walcząca w wojnie domowej w Anglii 1642–48 przeciw Karolowi I.
Armia Polska w ZSRR 1944 (AP w ZSRR),
związek operacyjny oraz ośrodek formowania lud. sił zbrojnych na terytorium ZSRR, utworzony 16 III 1944 na mocy porozumienia Związku Patriotów Polskich z rządem sowieckim.
ogólnowojskowe związki operacyjne formowane od VII 1944 na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej.
autoemisja
[gr.-łac.],
fiz. → emisja polowa.
battledress
[bạ̈tldres; ang.],
wojsk. kurtka, rodzaj wiatrówki; także wojsk. mundur polowy.
biopestycydy, biopreparaty,
środki ochrony roślin zawierające organizmy żywe lub substancje pochodzenia biologicznego, wykorzystywane do zwalczania owadów, chorób i chwastów;
Braun Sylwester, pseud. Kris, ur. 1 I 1909, Warszawa, zm. 9 II 1996, tamże,
fotoreporter, inżynier geodeta;
buccellarii
[łac. buccella ‘mały chlebek’],
w armii późnorzym. żołnierze związani więzami zależności osobistej od wodza, choć zaprzysiężeni na imię cesarza i traktowani jako część normalnego wojska;
Chałubiński Tytus, ur. 29 XII 1820, Radom, zm. 4 XI 1889, Zakopane,
lekarz, przyrodnik, jeden z prekursorów taternictwa.
chemia rolna, chemia rolnicza, agrochemia,
dyscyplina nauk. zaliczana do nauk roln., zajmująca się badaniem żyzności gleby, nawozów, zagadnień związanych z nawożeniem i odżywianiem się roślin;
Chroboczek Emil, ur. 18 IX 1902, Dziećmorowice (czes. Dětmarovice), Śląsk Cieszyński, zm. 25 IX 1978, Warszawa,
agrotechnik; specjalista w dziedzinie warzywnictwa;
niepożądane rośliny występujące wśród roślin uprawnych na polach, łąkach, pastwiskach oraz w lasach;
darmocha, daremszczyzna,
dodatkowa robocizna nie wliczana do zasadniczego wymiaru pańszczyzny;
Deng Xiaoping, Teng Siao-ping Wymowa, ur. 22 VIII 1904, Paifang (prow. Sichuan), zm. 22 II 1997, Pekin,
polityk chiński.
urządzenie mech. rozpylające wodę w postaci sztucznego deszczu, służące do powierzchniowego nawadniania upraw polowych i warzywnych, sadów, winnic, łąk, zieleńców miejskich itp.;
nazwa zwyczajowa insektycydu i akarycydu z grupy związków fosforoorganicznych;
interdyscyplinarna nauka o zasadach i metodach prowadzenia doświadczeń z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej;
aerozole używane w walce zbrojnej;
broń palna (lufowa) służąca do wyrzucania pocisków o kalibrze ponad 20 mm dzięki energii (ciśnieniu gazów) wyzwalanej podczas spalenia materiału wybuchowego miotającego (prochu);

Słownik języka polskiego PWN

polowy
1. «dotyczący uprawy pól»
2. «dotyczący praktykowania religii w wojsku»
3. «dotyczący pola walki»
koło polowe «koło, na którym opiera się pług podczas orki, od strony niezaoranego pola»
kuchnia polowa «zestaw kotłów z paleniskiem zainstalowanych na podwoziu w sposób umożliwiający gotowanie jedzenia na wolnym powietrzu»
łóżko polowe «lekkie łóżko składane»
msza polowa «msza odprawiana na wolnym powietrzu»
mundur polowy «mundur wojskowy w kolorze ochronnym, używany w czasie walki lub ćwiczeń w terenie»
ołtarz polowy «prowizoryczny ołtarz ustawiany pod gołym niebem»
poczta polowa «instytucja wojskowa zapewniająca w czasie wojny jednostkom wojskowym i żołnierzom łączność pocztową z ludnością cywilną oraz łączność między żołnierzami w wojsku»
sąd wojenny, polowy «sąd wojskowy działający w trybie doraźnym, powołany do sądzenia spraw w czasie wojny lub w czasie stanu wyjątkowego»
szpital polowy «szpital wojskowy zorganizowany blisko pola walki»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia