polna

Encyklopedia PWN

kosmatka, Luzula,
rodzaj z rodziny sitowatych z ok. 80 gat. bylin występujących powszechnie w Europie;
kurzyślad, Anagallis,
rodzaj z rodziny pierwiosnkowatych;
nazwa zwyczajowa herbicydu z grupy pochodnych mocznika;
mak, Papaver,
rodzaj z rodziny makowatych;
systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
mlecz, Sonchus,
rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia