polja

Encyklopedia PWN

polje
[serb.],
geol. rozległa bezodpływowa kotlina o powierzchni dochodzącej do 600 km2, stromych stokach i prawie płaskim dnie, powstała w górskich lub wyżynnych obszarach wskutek procesów krasowych (kras);
m. w północno-wschodniej Czarnogórze, nad rz. Lim;
kras, krasowienie, procesy krasowe,
procesy rozpuszczania skał (wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej) przez wody powierzchniowe i podziemne, prowadzące do rozwoju podziemnej cyrkulacji wód i powstania charakterystycznych form powierzchni Ziemi, zwanych formami krasowymi.
Bersa Blagoje, ur. 21 XII 1873, Dubrownik, zm. 1 I 1934, Zagrzeb,
chorwacki kompozytor i pedagog muzyczny;
Dalmacja, Dalmacija,
kraina historyczna w Chorwacji obejmująca pas pobrzeża M. Adriatyckiego z przybrzeżnymi wyspami, na dł. ok. 400 km od gór Welebit do Zat. Kotorskiej;
pasmo górskie w środkowej części Gór Dynarskich, na pograniczu Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji;
Djilas, Dżilas, Milovan, ur. 12 VI 1911, Polja (Czarnogóra), zm. 20 IV 1995, Belgrad,
jugosłowiański polityk i pisarz polityczny;
jeden z największych i najbardziej typowych obszarów krasowych na świecie, w G. Dynarskich;
Dynarskie, Góry, serb. i chorw. Dinarsko gorje,
góry na Półwyspie Bałkańskim, ciągną się wzdłuż wschodnich wybrzeży Morza Adriatyckiego, w Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Czarnogórze;
pasmo górskie w Chorwacji, w północnej części Gór Dynarskich;
Kras, Karst, Carso,
obszar krasowy w południowo-zachodniej Słowenii, północno-zachodni skraj we Włoszech, między Zat. Triesteńską, doliną rz. Vipava (dopływ Soczy) i pasmem górskim Brkini;
Demeter Dimitrije, ur. 21 VII 1811, Zagrzeb, zm. 24 VI 1872, tamże,
chorwacki dramatopisarz, poeta, tłumacz i krytyk teatr., z zawodu lekarz;
podłużne obniżenie powierzchni Ziemi, o jednokierunkowym nachyleniu, utworzone głównie w wyniku erozji wód stale lub okresowo płynących, przy współdziałaniu innych procesów denudacyjnych (osuwanie, osiadanie, spełzywanie) oraz akumulacji.
podłużne obniżenie na obszarze krasowym, powstałe przez połączenie lejów krasowych, uwałów lub polji.
Kosowe Pole, serbskie Kosovo polje, albańskie Fushë Kosovë, Fushë Kosova,
kotlina w Kosowie, między górami Kopaonik na północy i Szar Płaniną na południu;
jaskinia krasowa w Słowenii, w południowo-zachodnich zboczach Križnej gory;
miejscowość w Bośni i Hercegowinie, w G. Dynarskich, na południowo-wschodnim skraju Livanjsko polje;
m. w południowej Bośni i Hercegowinie, w Mostarsko polje, nad Neretwą.
jaskinia krasowa w Słowenii, w północnym krańcu masywu Javorniki, ok. 5 km na północny wschód od m. Postojna;

Słownik języka polskiego PWN

polje «duże zagłębienie o płaskim dnie, powstałe wskutek procesów krasowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia