poliploidami

Encyklopedia PWN

poliploidy
[gr.],
biol. organizmy, u których zachodzi zjawisko poliploidalności;
biol. występowanie w jądrach somatycznych komórek więcej niż 2 zespołów chromosomów;
Ruebenbauer Tadeusz, ur. 12 I 1909, Bochnia, zm. 2 V 1991, Kraków,
agrotechnik, hodowca roślin, genetyk;
alloploidy
[gr.],
allopoliploidy,
organizmy, głównie roślinne, zawierające w jądrach komórek somatycznych więcej niż 2 niehomologiczne, diploidalne zespoły chromosomów;
nauka o ulepszaniu dziedzicznych cech roślin uprawnych (zwana też genetyką stosowaną) oraz działalność praktyczna zmierzająca do wytworzenia plenniejszych i lepszych jakościowo odmian;
kojarzenie płciowe 2 genetycznie różnych osobników tego samego gat., rzadziej innych gat. lub rodzajów, prowadzące do uzyskania mieszańcowego potomstwa;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia