policyjnymi

Encyklopedia PWN

poddanie osób lub rzeczy szczególnej kontroli organów policyjnych.
państwo, w którym system prawny lub praktyka działania aparatu państwowego pozbawia obywatela ochrony przed organami bezpieczeństwa publicznego,
zbrodnie w okresie II wojny światowej dokonane w wyniku świadomej i planowej działalności niemieckiej partii narodowosocjalistycznej NSDAP, instytucji i organów państwowych, organizacji III Rzeszy oraz ich funkcjonariuszy.
Aleksander III Romanow, ur. 10 III 1845, Petersburg, zm. 1 XI 1894, Liwadia (Krym),
cesarz ros. od 1881, syn Aleksandra II Romanowa;
Altenloh
[ạltnlo:]
Karl Wilhelm, ur. 25 VI 1908, Hagen, zm. 1985,
funkcjonariusz hitlerowski, prawnik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia