pole morfogenetyczne

Encyklopedia PWN

morfogeneza
[gr. morphḗ ‘kształt’, ‘postać’, génesis ‘pochodzenie’],
kształtotworzenie,
biol. procesy rozwojowe, w wyniku których jest determinowany kształt zarodka w kolejnych stadiach rozwojowych i ostatecznie kształt dorosłego organizmu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia