pokarm

Encyklopedia PWN

biol. substancje pobrane z otoczenia przez organizm roślinny lub zwierzęcy, używane jako materiał do budowy i odnowy tkanek lub jako źródło energii.
pobieranie przez rośliny prostych związków nieorg., → żywienie mineralne roślin.
jeden z mierników wartości odżywczej produktów spoż., odpowiadający ilości energii wyrażonej w kilodżulach (kJ), dawniej w kilokaloriach (kcal), jaką wnosi pokarm po jego strawieniu i przemianie w organizmie;
w żywieniu człowieka ogólna wartość pokarmu dla organizmu;
termin z zakresu żywienia, określający stopień wchłonięcia strawionych składników pożywienia z przewodu pokarmowego;
stopień, w jakim podstawowe składniki pożywienia mogą zostać rozłożone w przewodzie pokarmowym pod wpływem enzymów trawiennych do związków niskocząsteczkowych, wchłanianych w jelitach i przechodzących do krwi lub limfy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia