podzbiorem zbioru

Encyklopedia PWN

mat. grupa, której jedynymi dzielnikami normalnymi (grupa, mat.) są: cała grupa i podgrupa składająca się jedynie z elementu neutralnego.
ideał
[łac. < gr.],
mat. pojęcie z zakresu algebry: każdy podzbiór Jpierścienia P, taki że: 1) jeżeli elementy x, y należą do J, to ich różnica x y też doń należy, 2) jeżeli element x należy do J, a y jest dowolnym elementem pierścienia P, to iloczyn xy należy do J (i. prawostronny; analogicznie definiuje się i. lewostronny);
mat. pojęcie z zakresu topologii: n. przestrzeni X nazywa się przekształcenie ciągłe p przestrzeni Y na X, takie że dla każdego punktu xX istnieje jego otoczenie otwarte U, którego przeciwobraz przy p jest sumą rozłącznych otwartych podzbiorów Y, przy czym p każdy z tych podzbiorów przekształca homeomorficznie na U (homeomorfizm);
mat. symbol — przy nk ≥ 0, wyrażający funkcję  =  (n! oznacza funkcję silnia), np. ;
metodol. skrótowe określenie log. podziału zakresu pojęcia nazwy;
mat. jedno z gł. twierdzeń teorii układów dynamicznych mających miarę niezmienniczą, opisujące własność ruchu prawie każdego punktu takiego układu: trajektoria typowego punktu wraca nieskończenie wiele razy do dowolnie małego otoczenia punktu startowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia