podzbiorem zbioru

Encyklopedia PWN

mat. przestrzeń metryczna, w której każdy ciąg Cauchy’ego, tzn. mający dowolnie blisko siebie dostatecznie dalekie wyrazy, ma granicę;
uzwarcenie, rozszerzenie zwarte,
mat. przestrzeń zwarta Y przypisana danej przestrzeni topologicznej X (u. X), dopuszczająca zanurzenie homeomorficzne h: XY, takie że domknięcie zbioru h(X) jest równe Y, czyli X jest homeomorficzna z gęstym podzbiorem Y;
mat. zbiór map, czyli homeomorfizmów ht (t przebiega zbiór wskaźników T) między otoczeniami poszczególnych punktów n-wymiarowej rozmaitości Mn a otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowej ℝn.
binarność
[łac. binarius ‘podwójny’],
językozn. termin używany w odniesieniu do: 1) analizy struktur językowych, 2) klasyfikacji elementów językowych;
mat. zbiór warstw lewostronnychgrupyG względem dzielnika normalnego N (podzbiory postaci gN = {gx: xN}) wraz z działaniem określonym wzorem (xN)(yN) = (xy)N, wprowadzającym w nim strukturę grupy (tzw. g.i. grupy G względem N);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia