podzbiorem zbioru

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie rachunku wektorowego: odwzorowanie, które elementom pewnego zbioru D przypisuje wektory (elementy przestrzeni liniowej);
mat. twierdzenie orzekające, że w zbiorze (częściowo) uporządkowanym (A, ≤), w którym każdy podzbiór liniowo uporządkowany przez relację ≤ ma ograniczenie górne, istnieje element maks. (porządek);
obszar krytyczny, obszar krytyczny testu statystycznego,
statyst. podzbiór zbioru wartości cechy statyst. w próbce (podzbiór przestrzeni próby) o tej własności, że jeżeli obserwowane wartości próby należą do o.k., to podejmuje się decyzję o odrzuceniu hipotezy zerowej (statystyczne testy);
mat. dla podrozmaitości N w rozmaitości M jest to podzbiór otwarty UM, zawierający N i taki, że istnieje retrakcja deformacyjna UN; intuicyjnie znaczy to, że otoczenie U jest „pogrubieniem” N w M, które można w sposób ciągły z powrotem „zgnieść” do jego podzbioru N;
metodol., naukozn. proces doskonalenia stanu wiedzy, dokonywania nowych odkryć naukowych.
mat. przestrzenie Banacha złożone z tych funkcji całkowalnych z p-tą potęgą, których wszystkie dystrybucyjne pochodne cząstkowe, do ustalonego rzędu włącznie, również są całkowalne z p-tą potęgą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia