podzbiorem zbioru

Encyklopedia PWN

mat. przeniesienie struktury ze zbioru A na zbiór klas abstrakcji (abstrakcji zasada) pewnej relacji równoważności r w A (zbiór ilorazowy A/r).
mat. zbiór X z wyróżnioną rodziną podzbiorów, nazywanych zbiorami otwartymi,
graf
[gr.],
mat. obiekt G = (V, E), składający się z niepustego zbioru wierzchołków V oraz zbioru połączeń między nimi (krawędzi) E, będącego zbiorem 2-elementowych podzbiorów V.
haszowanie, kodowanie mieszające,
inform. technika szybkiego dostępu do rekordów zapisanych w bazie danych.
mat. podzbiór F zbioru częściowo uporządkowanego (A, ≤), taki że: 1) jeżeli a, bF i istnieje kres dolny c = inf{a, b} w A, to c F; 2) jeżeli aF, bA i ab, to bF (porządek, kres zbioru);
mat. dział matematyki poświęcony badaniu krat i ich zastosowań, przede wszystkim w logice i algebrze;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia