podzbiorem zbioru

Encyklopedia PWN

mat. rodzina wszystkich podzbiorów danego zbioru;
mat. podzbiór przestrzeni, który zawiera się w pewnej kuli.
σ-ciało zbiorów
[sigma-c. z.],
mat. klasa podzbiorów &Mgot.x; przestrzeni &Xgot.x; spełniająca warunki: 1) jeśli An ∈ &Mgot.x; (n = 1, 2, ...), to ∈ &Mgot.x;, 2) jeśli A ∈ &Mgot.x;, to A′ ∈ &Mgot.x;, gdzie A′ = &Xgot.x; \ A.
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
miara, miara zbioru,
mat. jedno z pojęć teorii funkcji rzeczywistych uogólniające pojęcie długości odcinka, pola obszaru, objętości.
funkcja
[łac. functio ‘czynność’],
odwzorowanie, przekształcenie,
mat. jedno z centralnych pojęć całej matematyki, w szczególności analizy matematycznej, ale także innych działów, m.in. topologii i teorii mnogości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia