podzbiorem zbioru

Encyklopedia PWN

mat. liczby lub ciągi liczb określające położenie punktów na prostych, płaszczyznach, w przestrzeni, na powierzchniach i krzywych;
mat. jednoelementowy podzbiór zbioru zdarzeń elementarnych Ω (przestrzeń probabilistyczna).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia