podzbiorem zbioru

Encyklopedia PWN

mat. rodzina podzbiorów w przestrzeni topologicznej, w sumie dająca całą przestrzeń;
mat. przestrzeń topologiczna, w której każdy podzbiór jest zbiorem otwartym;
mat. przestrzeń topologiczna, w której dowolne 2 punkty można połączyć łukiem, tzn. zbiorem homeomorficznym z odcinkiem z końcami, lub drogą, tzn. ciągłym obrazem odcinka (definicje równoważne);
mat. przestrzeń topologiczna X, będąca przestrzenią Hausdorffa (każde 2 punkty leżą odpowiednio w 2 rozłącznych podzbiorach otwartych) oraz taka, że z każdej rodziny zbiorów otwartych w X, dającej w sumie X, można wybrać skończoną podrodzinę, której elementy też sumują się do X.
podział terenu na regiony na podstawie cech przyrodniczych.
statyst. metody służące do klasyfikacji obiektów opisywanych przez wiele ich właściwości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia