podwyższone

Encyklopedia PWN

muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy A-dur (z trzema krzyżykami) i gamy a-moll (bez znaków chromatycznych przykluczowych);
łuk, łęk,
arch. element konstrukcyjny lub dekoracyjny, zakrzywiony i podparty na obu końcach.
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
azot, N, nitrogenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7;
wprowadzenie przez jedno lub kilka państw wysokich podwyżek stawek celnych na określone produkty importowane z innego państwa w celu zmuszenia go do ustępstw natury gospodarczej lub politycznej;
fleksodruk
[łac. flexo ‘zginam’, niem. Druck ‘druk’],
fleksografia, dawniej drukowanie anilinowe,
metoda drukowania wypukłego stosująca elastyczne formy drukowe z gumy lub tworzyw sztucznych (elastomerów).
poligr. odwzorowanie wypukłej formy drukowej w wyniku odciśnięcia jej kształtu w płycie z odpowiedniego materiału, uzyskane metodą prasowania;
rozkład polimerów lub zmniejszenie ich masy cząsteczkowej pod wpływem czynników zewn., takich jak: tlen zawarty w powietrzu i podwyższona temperatura (starzenie termooksydacyjne), woda (degradacja hydrolityczna), światło słoneczne, a zwłaszcza promieniowanie nadfioletowe UV (starzenie fotochemiczne), promieniowanie wysokoenerg. (promienie gamma, rentgenowskie), czynniki biol. (polimerów biodegradacja);
stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy C-dur (bez znaków chromatycznych) i gamy c-moll (z trzema bemolami), zarazem pierwszy dźwięk (stopień), od którego rozpoczyna się — jak przyjęto — skala diatoniczna (c, d, e, f, g, a, h);
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy D-dur (z 2 krzyżykami) i gamy d-moll (z 1 bemolem);
diatermia
[gr. diá ‘przez’, thérmē ‘gorąco’],
początkowo metoda leczn. polegająca na nagrzewaniu ciała za pomocą fal elektromagnetycznych o częst. radiowych, obecnie termin określający także generatory tych fal (stosowane w medycynie od 1928).
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy E-dur (z czterema krzyżykami) i gamy e-moll (z jednym krzyżykiem);
euforia
[gr. euphoríā < ‘dobrze’, phérō ‘niosę’, ‘mam się’],
med. objaw zaburzeń psychicznych; odmiana podwyższenia nastroju, wyróżniająca się płytką wesołością lub wesołkowatością, raczej z tendencją do dowcipkowania i śmiechu niż do głębiej przeżywanego uniesienia czy istotnie wyższościowej oceny siebie oraz swych przeszłych i przyszłych dokonań;
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy F-dur (z jednym bemolem) i gamy f-moll (z 4 bemolami);
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy G-dur (z 1 krzyżykiem) i gamy g-moll (z 2 bemolami);
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy H-dur (z pięcioma krzyżykami) i gamy h-moll (z dwoma krzyżykami);
hel, He, helium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 2;
hematokryt
[gr.],
Ht, HCT,
med. stosunek objętościowy krwinek czerwonych w próbce krwi pełnej żylnej lub włośniczkowej, wyrażony ułamkiem dziesiętnym (dawniej w %);
implant
[łac.],
wszczep,
element strukturalny wykonany z materiału tkankowego (auto-, homo-, heterogenicznego) lub biomateriału (metal, ceramika, tworzywo węglowe, tworzywo sztuczne) umieszczony w organizmie w celu uzupełnienia lub zastąpienia tkanek narządu (albo jego części) lub spełniania (wspomagania) ich funkcji, także urządzenie zastępcze umieszczane wewnątrz ciała (np. serce sztuczne, defibrylator, rozrusznik serca, układ hydrauliczny z zastawką do drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego w wodogłowiu).

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

podwyższony «wyższy niż normalny, bardziej intensywny»
podwyższenie «miejsce podwyższone, przeznaczone np. dla mówców, na występy artystów, koncerty»
podwyższyćpodwyższać
1. «uczynić wyższym, powiększyć wysokość czegoś»
2. «zwiększyć liczbę, wysokość, wartość, jakość czegoś»
3. «wzmóc intensywność czegoś»
4. «wywołać, wydać dźwięk o pół tonu lub o ton wyższy»
podwyższyć siępodwyższać się
1. «stać się wyższym»
2. «ulec zwiększeniu pod względem liczby, wysokości, wartości, jakości»
3. «ulec zwiększeniu pod względem intensywności»
4. «ulec podwyższeniu pod względem wysokości tonu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia