podwodzie

Encyklopedia PWN

hist.
żegl. główna konstrukcja statku wodnego;
forszpan
[niem.],
daw.
podstawowa warstwa ludności wiejskiej w Polsce XIII–XIX w., użytkownicy gospodarstw uważanych w danym okresie, regionie i typie dóbr za pełnorolne.
Maczek Stanisław Władysław, ur. 31 III 1892, Szczerzec k. Lwowa, zm. 11 XII 1994, Edynburg,
generał.
przymusowa praca i posługi chłopa na rzecz pana feudalnego w zamian za użytkowanie gospodarstwa, stanowiące jeden z przejawów poddaństwa chłopów;
powóz, wywóz,
w średniowieczu jedna z posług transportowych, wchodząca w skład prawa książęcego;
ekon. termin oznaczający finanse publiczne, a ściślej ich część określaną jako budżet państwa.

Słownik języka polskiego PWN

podwodzie
1. «część brzegu morskiego między liniami najwyższego i najniższego stanu wody»
2. «podwodna część kadłuba statku»
podwoda daw. «obowiązek dostarczenia przez ludność środka transportu do dyspozycji organu administracji państwowej lub wojska; też: taki środek transportu wraz z obsługą»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia