poduszkowa

Encyklopedia PWN

geol. nagromadzenie zastygłej lawy złożone z zaokrąglonych i nieco spłaszczonych brył o średnicy do kilku m;
rośliny okrytozalążkowe, o skróconych pędach, tworzące przylegające do podłoża niskie i gęste darnie w tundrze i wysokich górach;
lawa
[wł.],
magma wydobywająca się na powierzchnię Ziemi podczas erupcji wulkanicznych, silnie odgazowana, przemieszczająca się ruchem laminarnym lub rozpylana w postaci fontanny;
jedna z najstarszych (oparta na pentatonice) i najbardziej rozpowszechnionych pol. pieśni obrzędowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia