podejrzany

Encyklopedia PWN

osoba fizyczna, wobec której jest prowadzone dochodzenie lub śledztwo i wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów w toczącym się postępowaniu przygotowawczym;
w pol. postępowaniu karnym zachowania się uczestnika procesu.
areszt
[niem. < łac.],
tymczasowe pozbawienie wolności (aresztowanie tymczasowe);
daktyloskopia
[gr. dáktylos ‘palec’, skopéō ‘oglądam’],
najstarszy i podstawowy dział techniki kryminalistycznej zajmujący się identyfikacją człowieka na podstawie charakterystycznych cech rysunku listewek skórnych (linii papilarnych) na opuszkach (brzuścach) palców rąk.
środki zapobiegające uchylaniu się podejrzanego (oskarżonego) od osądzenia i wykonania kary, stosowane w postępowaniu karnym w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także zapobiegające popełnieniu przez oskarżonego nowego przestępstwa;
ekon. wprowadzanie do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł, np. handlu bronią, narkotykami, w celu ich zalegalizowania, np. przez odprowadzanie podatku od fikcyjnych dochodów jakiejś firmy (pralni — stąd nazwa, restauracji itp.) czy lokowanie w banku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia