pochodne

Encyklopedia PWN

barwniki tioindygowe, tioindygoidy,
barwniki syntetyczne — pochodne tioindyga (siarkowy odpowiednik indyga), należące w podziale użytkowym do barwników kadziowych (barwniki);
związki metaloorg. o cząsteczkach, które zawierają bezpośrednie wiązanie węgiel–cyna;
dystrybucja
[łac. distributio ‘podział’],
mat. uogólnienie pojęcia funkcji liczbowej, stworzone w celu zdefiniowania ogólnego pojęcia pochodnej, tak by można było różniczkować także funkcje liczbowe nie posiadające pochodnej w klas. sensie.
równania opisujące krzywą równowagi układu (najczęściej ciśnienie w funkcji temperatury) przy przemianie fazowej;
związki organiczne, mono-, di- i polihydroksylowe pochodne benzenu oraz alkilobenzenów, których cząsteczki zawierają grupy hydroksylowe (–OH) związane z atomem węgla pierścienia benzenowego;
ekon. najbardziej rozwinięta i efektywna forma rynku, umożliwiająca obiektywne ustalenie ceny instrumentów będących przedmiotem obrotu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia