pochodne

Encyklopedia PWN

Nencki Marceli, ur. 15 I 1847, Boczki k. Sieradza, zm. 14 X 1901, Petersburg,
polski lekarz, chemik i fizjolog; jeden z twórców nowoczesnej biochemii.
środek do oczyszczania zębów i dziąseł;
podstawowa, wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca ruch.
mat. przestrzenie Banacha złożone z tych funkcji całkowalnych z p-tą potęgą, których wszystkie dystrybucyjne pochodne cząstkowe, do ustalonego rzędu włącznie, również są całkowalne z p-tą potęgą;
równania zawierające niewiadomą funkcję wielu zmiennych, jej pochodne cząstkowe różnych rzędów i zmienne niezależne;
równania zawierające niewiadomą funkcję y = y(x) jednej zmiennej x, jej pochodne y(k)(x) różnych rzędów, jak też zmienną niezależną x;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia