pochodne

Encyklopedia PWN

grupa barwników syntetycznych, których cząsteczki zawierają grupę nitrową –NO2;
chinolina, α,β-benzopirydyna, C9H7N,
związek heterocykliczny, którego cząsteczka jest zbudowana z pierścienia benzenowego i skondensowanego z nim pierścienia pirydynowego ;
nafteny, węglowodory naftenowe,
nasycone alicykliczne węglowodory (cykloalkany), o cząsteczkach zbudowanych z 1–4 pierścieni, pochodne cyklopentanu i cykloheksanu;
nukleotydy
[łac.],
pochodne nukleozydów, w których grupa hydroksylowa (–OH) części cukrowej jest połączona z cząsteczką kwasu fosforowego wiązaniem estrowym (estry fosforanowe nukleozydów, fosforany nukleozydów);
związki fosforu, w których cząsteczkach występuje przynajmniej 1 podstawnik org., wg niektórych źródeł związki chemiczne zawierające wiązanie węgiel–fosfor;
związki org., których cząsteczki zawierają grupę imidową,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia